Zajęcia z piłkami

Zajęcia z piłkami

Nasze przedszkole we współpracy z organizatorami projektu „Przedszkoliada.PL” organizuje w zajęcia sportowe z piłką, które odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się umiejętności społecznych – współpracy, komunikowania się oraz zasady „fair play”. Poprzez wprowadzenie drobnych elementów rywalizacji Dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami oraz sytuacjami trudnymi. Zabawy są doskonałym sposobem rozwijania kondycji fizycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[’GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(’create’, 'UA-90568817-5′, 'auto’);ga(’send’, 'pageview’);</script>