Koncepcja pracy

Plan dnia Casperków

6.30 – 8.00 – Schodzenie się Dzieci do przedszkola; Zabawy służące realizacji pomysłów i indywidualnych zainteresowań Dzieci;
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; Rozmowy w oparciu o ilustracje, ćwiczenia słuchowe, gramatyczne; Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań Dzieci, praca indywidualna z Dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

Więcej

Godziny posiłków

9.00 – 9.30              śniadanie

11.30 – 12.30          obiad

14.00 – 14.20          pierwszy podwieczorek

15.00 – 15.30          drugi podwieczorek

Przedszkole w Firleju „CASPER” – programy

 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha;
 • „Edukacja przez ruch” autor: prof. Dorota Dziamska.

Przedszkole w Firleju „CASPER” pracuje również na programach napisanych przez naszych Nauczycieli

 • „Ekologia z Casperkiem”;
 • „Casperkowa Matematyka”;
 • „Zajęcia kulinarne”;
 • „Poznaj Świat z Casperkiem” – program dla grupy żłobkowej;
 • „Casperki mówią ładnie” – program wspomagania mowy Dzieci 3-letnich;
 • „Grunt to zdrowie” – program dla Dzieci w wieku 5 i 6-letnich;
 • „Adaptacja Dziecka do Przedszkola” – program adaptacyjny Casperka;
 • „Kraina Emocji w Casperku”;
 • „Uzdolniony Casperek”;
 • „Jestem Polakiem, jestem Przedszkolakiem”;
 • „Casperki znają, wiedzą, potrafią” – program wspomagający rozwój kompetencji poznawczych i sprawności motorycznej Dzieci w przedszkolu.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„CASPER”

DRODZY RODZICE,

Zapraszamy do zapoznania się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) wskazuje:

 • Cel wychowania przedszkolnego,
 • Zadania wychowawczo profilaktyczne przedszkola,
 • Efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez Dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Znajomość podstawy przez Rodziców służy optymalizacji pracy z Dziećmi w przedszkolu.

Więcej

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[’GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(’create’, 'UA-90568817-5′, 'auto’);ga(’send’, 'pageview’);</script>