Zajęcia z książką / piątki

Zajęcia z książką / piątki

Nauka czytania i pisania w przedszkolu nie sprowadza się do zapoznania przedszkolaków z całym alfabetem liter pisanych i drukowanych. To nie czytanie książek chórem i odpytywanie ze znajomości literek. Jednak, to naiwne sądzić, że bez odpowiedniego przygotowania w przedszkolu, w pierwszej klasie Dziecko z łatwością będzie przyswajało litery, prezentowane tydzień po tygodniu w szkole. Czytamy, ćwiczymy język, słuchamy swojego głosu. Ciężko mówić o czytaniu u Dzieci trzyletnich, jednak, kto spróbował, ten wie, jak wiele potrafią. Zachęcamy do komunikacji przez zabawy dźwiękonaśladowcze; śpiewanie, rytmizowanie za pomocą klaskania, tupania; wzbogacamy słownictwo, dzielimy na sylaby, uczymy się pisać swoje imiona.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-5’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>