Religia / piątki

Religia / piątki

Nauka religii w przedszkolu nie jest obowiązkowa dla żadnej grupy wiekowej. Dzieci uczą się religii tylko wtedy, kiedy ich Rodzice wyrazili takie życzenie. Poznajemy osoby świętych, rozmawiamy i niektórych wydarzeniach z Biblii. Śpiewamy, dużo rysujemy, rozmawiamy o roli rodziny w życiu Dziecka, wypominamy o podstawowych wartościach, którymi powinien kierować się człowiek. Zwracamy też szczególną uwagę na modlitwę, przy czym modlitwę rozumiemy jako spotkanie dwóch istot – Boga i człowieka, które się kochają i wzajemnie poszukują. Jest również zjednoczeniem z Bogiem, przyjaźnią, prośbą kierowaną do Niego.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-5’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>