Kwietniowe Atrakcje Casperka

7 kwietnia – godz. 14:30 – zajęcia otwarte i pogadanka z Rodzicami
10 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu z biblioteką
21 kwietnia – Dzień Ziemi – zajęcia w poszczególnych grupach, sprzątanie okolicy
26 kwietnia – koncert muzyczny „Jedziemy do Francji”